JUDr. Miloš Holub, Ph.D., advokát

Advokátní kancelář poskytuje své služby ve stěžejních oblastech českého práva. Samozřejmostí je sepisování žalob, zastupování klientů v řízeních před soudy (včetně Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a rozhodčích soudů) a jinými správními orgány, příprava smluv, procesních podání, právních rozborů a posudků a další…

Aktuality

Oblasti služeb

Občanské právo

Občanské právo

Obchodní právo

Obchodní právo

Trestní právo

Trestní právo

Rodinné právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Pracovní právo

Správní právo

Správní právo