Naše služby

Poskytujeme své služby ve stěžejních oblastech českého práva

Samozřejmostí je sepisování žalob, zastupování klientů v řízeních před soudy (včetně Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a rozhodčích soudů) a jinými správními orgány, příprava smluv, procesních podání, právních rozborů a posudků.

S ohledem na změny vztahující se k zákonnému pojištění odpovědnosti advokáta za škodu způsobenou při výkonu advokacie poskytuje advokátní kancelář právní služby v oblasti směnečného práva pouze na základě výslovného ujednání s klientem za specifických podmínek.

Oblasti služeb

Občanské právo

Občanské právo

Obchodní právo

Obchodní právo

Trestní právo

Trestní právo

Rodinné právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Pracovní právo

Správní právo

Správní právo