Naše služby

Poskytujeme své služby ve stěžejních oblastech českého práva

Samozřejmostí je sepisování žalob a návrhů a následné zastupování klientů v řízeních před soudy (včetně Nejvyššího soudu, Ústavního soudu a rozhodčích soudů) a jinými správními orgány, příprava smluv, procesních podání, právních rozborů a posudků.

 

Oblasti služeb

Občanské právo

Občanské právo

Obchodní právo

Obchodní právo

Trestní právo

Trestní právo

Rodinné právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Pracovní právo

Správní právo

Správní právo